Έγκριση του ΚΕΠΑ για την υλοποίηση του έργου «CODIS» ΄στο πλαίσιο του προγράμματος «ΗΟΡΙΖΟΝ 2020» της Ε.Ε.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση