Έναρξη υποβολής Γ΄ κύκλου αιτήσεων συμμετοχής ωφελούμενων άνεργων νέων 18 – 24 ετών σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΣΒΒΕ