Ανακοίνωση εκδήλωσης με θέμα «Παραδοσιακό Vs Ψηφιακό (digital) Marketing»