Απολογισμός εκδήλωσης με θέμα : «Το Γυναικείο Πρόσωπο της Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κιλκίς”