Απολογισμός Θεματικού Εργαστηρίου του ΚΕΠΑ για την αξιοποίηση του Διαδικτύου και των Social Media