Απονομή του Πιστοποιητικού για τον “Ευρωπαϊκό Κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων” στο ΚΕΠΑ και το microSTARS