Απονομή του Πιστοποιητικού για τον «Ευρωπαϊκό Κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων» στο ΚΕΠΑ και το microSTARS

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση