Διεξαγωγή δωρεάν θεματικών εργαστηρίων στην Κομοτηνή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου REMICRO LOCAL