Διεξαγωγή δωρεάν θεματικών εργαστηρίων στην Καβάλα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου REMICRO LOCAL