Διεξαγωγή θεματικού εργαστηρίου στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΠΑ στο έργο «Design 4 Innovation”