Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου “Ιnnovation ID2018 ‘’ στη Θεσσαλονίκη, στις 7 Ιουνίου 2018 από το Hellenic Design Centre, το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Design-ΒΕDA.