Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου “Innovation ID2018” στις 7 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.