Δυναμικό το ενδιαφέρον των εξαγωγέων για το Export Summit V του ΣΕΒΕ. Η υψηλή προστιθέμενη αξία βασικός πυλώνας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας