Εκδήλωση δικτύωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SKILLS4MSEs με τη διεξαγωγή workshop στο biscotto