Εκδήλωση του ΚΕΠΑ και του Κέντρου Αλληλεγγύης Solidarty Now για θέματα επιχειρηματικότητας μεταναστών την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018