Εναρκτήρια συνάντηση -Κickoff Meeting- για το νέο ευρωπαϊκό έργο “i-Game”