Το έργο «BEDA Tourism Cluster» με επικεφαλής εταίρο το ΚΕΠΑ είχε στόχο να διερευνήσει τα πλεονεκτήματα που μπορεί να φέρει η μεθοδολογία του design-thinking στην τουριστική βιομηχανία, και να υποστηριχθούν τα μέλη της BEDA στην εφαρμογή σχεδιαστικής σκέψης στην τουριστική βιομηχανία ή στην παροχή βοήθειας στις τουριστικές ΜΜΕ ώστε να ενσωματώσουν αυτή τη μεθοδολογία.
Στο έργο συμμετείχαν εκτός από το ΚΕΠΑ άλλοι δύο φορείς από χώρες του εξωτερικού (Νορβηγία, Oυαλία).
Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την εκπόνηση τεχνικού report για το εργαλείο του design (σχεδιασμός) στον τομέα του Τουρισμού.

Το έργο «BEDA Tourism Cluster» είχε στόχο αφενός να διερευνήσει τα πλεονεκτήματα που μπορεί να «φέρει» η μεθοδολογία του design-thinking στην τουριστική βιομηχανία, και αφετέρου να ενισχυθεί η ικανότητα των μελών της BEDA στο συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή να υποστηριχθούν τα μέλη της BEDA στην εφαρμογή σχεδιαστικής σκέψης στην τουριστική βιομηχανία ή στην παροχή βοήθειας στις τουριστικές ΜΜΕ ώστε να ενσωματώσουν την εν λόγω μεθοδολογία.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του cluster, συμπεριλήφθηκε έρευνα μεταξύ των μελών του δικτύου, συναντήσεις με Ευρωβουλευτές και την υπηρεσία “DG Grow Unit Tourism, Emerging and Creative Industries” καθώς και με άλλους σχετικούς φορείς και δίκτυα.

Το ΚΕΠΑ ήταν ο επικεφαλής εταίρος του έργου και συμμετείχε ενεργά πέρα από το συντονισμό του έργου, στην εκπόνηση του τελικού τεχνικού report σχετικά με το εργαλείο του design (σχεδιασμός) στον τομέα του Τουρισμού.

Οι εταίροι για την υλοποίηση του έργου «BEDA Tourism Cluster» ήταν οι ακόλουθοι :

Για κάθε πληροφορία σχετική με το έργο «ΒΕDA TOURISM CLUSTER» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ (τηλ. 2310-365430, 365432, info@e-kepa.gr), ή να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής ερωτημάτων, πατώντας εδώ.