Το έργο «Design4Ιnnovation» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κεντρικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των κυβερνήσεων να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Σχέδια Δράσης Σχεδιασμού (Design Action Plans) με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω μιας πιο στρατηγικής χρήσης του Design (Σχεδιασμού).
Οι εταίροι του έργου έχουν ως στόχο να επωφεληθούν από το έργο τουλάχιστον 1.600 ΜΜΕ . To έργο έχει πενταετή διάρκεια και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

To έργο «Design4Innovation» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των κυβερνήσεων να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Σχέδια Δράσης Σχεδιασμού (Design Action Plans) με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω μιας πιο στρατηγικής χρήσης του Design (Σχεδιασμού).

Μέσω της διαπεριφερειακής ανταλλαγής γνώσεων και των ενεργειών που θα υλοποιηθούν, το εταιρικό σχήμα του έργου θα εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές της χρήσης του Σχεδιασμού και θα συνεργαστεί με τους φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να ενσωματώσει εργαλεία στήριξης Σχεδιασμού στα επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όπως το ΕΠΑνΕΚ του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 που υλοποιεί η Ελλάδα.

Οι εταίροι του έργου έχουν θέσει στόχο να επωφεληθούν μέσω του έργου τουλάχιστον 1.600 ΜΜΕ από τους (χρηματοοικονομικούς και μη) μηχανισμούς στήριξης, εισάγοντας πιο καινοτόμα, φιλικά προς το χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά που θα έχουν άμεσα θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία τους.

Το ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο θα υλοποιήσει μία σειρά ενεργειών όπως:

  • Χαρτογράφηση των οικο-συστημάτων καινοτομίας και Design στις συμμετέχουσες περιφέρειες
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω study visits
  • Εύρεση και προώθηση καλών πρακτικών προγραμμάτων και πολιτικών για το Design
  • Δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού πακέτου για ενδιάμεσους φορείς σε Design Driven Innovation
  • Εκπαίδευση ενδιάμεσων φορέων
  • Δημιουργία βιβλιοθήκης καλών πρακτικών
  • Διοργάνωση ειδικών εργαστηρίων σχεδιασμού για δημόσιους φορείς.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,717 εκ. ευρώ. Το έργο έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2017 και είναι πενταετούς διάρκειας (λήξη 31/12/2021).

Οι Εταίροι που υλοποιούν το έργο «Design4Innovation» είναι περιφερειακές κυβερνήσεις, κέντρα Design και φορείς καινοτομίας και συγκεκριμένα οι κάτωθι :

ΗμερομηνίαΔραστηριότητα
20/07/2022Συνάντηση με τους stakeholders του έργου Design4Innovation
27-28/06/2022Συμμετοχή στο 3ο Εργαστήριο των εταίρων, των επιπλέων δράσεων του έργου Design4Innovation, στο Santiago de Compostela (Ισπανία)
14 & 15/03/2022Συμμετοχή στο 2ο Εργαστήριο των εταίρων, των επιπλέων δράσεων του έργου Design4Innovation, στη Βαλέτα (Μάλτα)
07/10/2021Εναρκτήρια συνάντηση για την επέκταση (νέο έργο) του έργου Design4Innovation
06/10/2021Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του έργου Design4Innovation
05/10/2021Τελική Συνάντηση Εταίρων του έργου Design4Innovation
16/09/2020Διοργάνωση workshop των έργων RegionArts & Design4Innovation, στο πλαίσιο της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων
29/10/2019Διεξαγωγή συναντήσεων στελεχών του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έργου “Design4Innovation”
22/10/2019Συμμετοχή στην 7η Συνάντηση των εταίρων του έργου Design4Innovation, στη Βαρκελώνη
16/09/2019Διεξαγωγή συναντήσεων στελεχών του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έργου “Design4Innovation”
21-22/05/2019Συμμετοχή στην 6η Συνάντηση των εταίρων του έργου Design4Innovation, στο Κάρντιφ της Ουαλίας
10/04/2019Εκδήλωση διάχυσης του έργου Design4Innovation με τίτλο ‘Technology VS Human’
28/11/2018Διεξαγωγή συναντήσεων στελεχών του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έργου “Design4Innovation”
20-21/11/2018Συμμετοχή του ΚΕΠΑ στο BEDA Insight Forum στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο Design4Innovation
30-31/10/2018Συμμετοχή στην 5η συνάντηση εταίρων στο πλαίσιο του έργου Design4Innovation, Ρίγα
15/10/2018Συμμετοχή στο εργαστήριο μεταφοράς τεχνογνωσίας που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κιλκίς.
28-29/06/2018Διεξαγωγή Β2Β συναντήσεων στελεχών του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έργου "Design4Innovation"
10-12/4/2018Συμμετοχή στελεχών του ΚΕΠΑ στην 4η συνάντηση εταίρων του έργου Design4Innovation, στη Βαλέτα της Μάλτας.
29-30/3/2018Συμμετοχή στελεχών του ΚΕΠΑ σε σειρά B2B συναντήσεων, στο πλαίσιο του έργου Design4Innovation, στην Αθήνα..
24/2/2018Απολογισμός 3ου Θεματικού Εργαστηρίου ""Αξιολογώντας την εμπειρία των ΜΜΕ στα Προγράμματα Χρηματοδότησης" στο πλαίσιο του έργου Design4Innovation στις 22 Φεβρουαρίου 2018.
22/2/2018Ανακοίνωση Θεματικού Εργαστηρίου από το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Design4Innovation» της Ε.Ε.
28/11/20172ο (Δεύτερο) θεματικό εργαστήριο του έργου «Design4Innovation», στις εγκαταστάσεις του Hellenic Design Centre, στη Θεσσαλονίκη.
6-8/11/20173η (τρίτη) συνάντηση των εταίρων του έργου «Design4Innovation» στο Santiago de Compostela με τη συμμετοχή στελεχών του ΚΕΠΑ.
16/10/2017Συναντήσεις στελεχών του Tμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έργου «Design4Innovation».
31/5-1/6/20172η Συνάντηση εταίρων του έργου ''Design4Innovation'' στη Θεσσαλονίκη.
9-11/5/20171η Εθνική Συνάντηση Stakeholder Group και Θεματικά Εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΠΑ στο έργο ''Design 4 Innovation''.
7-9/3/2017Δραστηριότητες στελεχών του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ στη Μπρύζ Βελγίου στο πλαίσιο της 1ης συνάντησης των εταίρων του έργου «Design4Ιnnovation».
13/3/2017Δελτίο Τύπου στα ΜΜΕ για την έγκριση και συμμετοχή του ΚΕΠΑ στο έργο «Design4Innovation».

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο «Design4Innovarion» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ (Τηλ. 2310-480000, eu_dpt@e-kepa.gr) ή να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής ερωτημάτων, πατώντας εδώ.

Eπίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του έργου, http://www.interregeurope.eu/design4innovation/, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα του έργου που περιγράφονται σε αυτήν.