Το έργο «Worth Partnership Project» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία και υποστήριξη συνεργασιών μέσω προσκλήσεων στο διάστημα υλοποίησής του (2017-2020) σε όλη την Ευρώπη μεταξύ ταλαντούχων σχεδιαστών μόδας, ανθρώπων με δημιουργική σκέψη, κατασκευαστών, τεχνολόγων, παραγωγικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και επιχειρήσεων τεχνολογίας. Στόχος των συνεργασιών αυτών, είναι να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και ιδέες γεννώντας νέους τρόπους δημιουργίας, συνεργασίας και υιοθέτησης καινοτόμων και επαναστατικών τεχνικών, διαδικασιών και επιχειρηματικών μοντέλων.
To έργο είναι τετραετούς διάρκειας και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Το έργο «Worth Partnership Project» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία και υποστήριξη συνεργασιών σε όλη την Ευρώπη μεταξύ ταλαντούχων σχεδιαστών μόδας, ανθρώπων με δημιουργική σκέψη, κατασκευαστών, τεχνολόγων, παραγωγικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και επιχειρήσεων τεχνολογίας. Στόχος των συνεργασιών αυτών, είναι να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και ιδέες γεννώντας νέους τρόπους δημιουργίας, συνεργασίας και υιοθέτησης καινοτόμων και επαναστατικών τεχνικών, διαδικασιών και επιχειρηματικών μοντέλων.

Το ύψος της χρηματοδότησης του έργου ανέρχεται στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, και επιδίωξή του είναι η υποστήριξη 150 διεθνοποιημένων συνεργατικών projects, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 450 εταιρειών (ΜΜΕ και startups). από τις προσκλήσεις που θα δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Η πρώτη πρόσκληση, για τον πρώτο σχηματισμό των συνεργασιών, «άνοιξε» στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 και «έκλεισε» στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Επόμενες προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων θα επαναληφθούν τα επόμενα χρόνια, 2018, 2019 και 2020.

Ο γενικός στόχος του διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της βιομηχανίας της μόδας και του lifestyle και η αύξηση των ικανοτήτων καινοτομίας τους.

Οι ειδικοί στόχοι του διαγωνισμού είναι: • Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και πρωτοτύπων με υψηλή προστιθέμενη αξία και την κερδοφορία • Η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ της μεταποίησης και των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών • Η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των πιο «παραδοσιακών» κλάδων και άλλων δημιουργικών επαγγελματιών.

Το έργο ξεκίνησε τις δραστηριότητες του τον Ιανουάριο του 2017 και θα έχει συνολική διάρκεια 4 ετών.

Οι εταίροι του έργου «Worth Partnership Project» είναι οι ακόλουθοι :

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο «Worth Paternship Project» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ (Τηλ. 2310-365430, 365432, eu_dpt@e-kepa.gr) ή να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής ερωτημάτων, πατώντας εδώ.

Eπίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του έργου, www.worthproject.eu και τα κοινωνικά του δίκτυα που περιγράφονται σε αυτή.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση