Ανακοίνωση αναφορικά με τη Διοργάνωση Ημερίδας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της RIS3 στους κλάδους Ένδυσης-Κλωστοϋφαντουργίας και ΤΠΕ

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση