Θεματικά εργαστήρια από τα Κέντρα microSTARS του ΚΕΠΑ, τον Ιούνιο 2018.