Θεματικά Εργαστήρια Κέντρων “microSTARS” του ΚΕΠΑ το μήνα Μάρτιο 2018