Θεματικό εργαστήριο “Αξιολογώντας την εμπειρία των ΜΜΕ στα Προγράμματα Χρηματοδότησης” στο πλαίσιο του έργου Design4Innovation.