Θεματικό εργαστήριο «Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης»