Θεματικό εργαστήριο του Hellenic Design Centre του ΚΕΠΑ για το Service Design στις 27 Φεβρουαρίου 2018