Ιδιαίτερα επιτυχημένη η συμμετοχή του ΚΕΠΑ στη δράση του skywalker.gr “JobDay 45+ ετών”