Νέος κύκλος Remicro LOCAL Workshops για την πόλη της Καβάλας