Νέος κύκλος Remicro LOCAL Workshops στη Θεσσαλονίκη