Νews Letter microSTARS

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των εν δυνάμει επιχειρηματιών καθώς και των επιχειρηματικών φορέων (κυρίως) της Βόρειας Ελλάδας, τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης "microSTARS" εκδίδουν σε τακτική βάση ενημερωτικό Newsletter με τις δραστηριότητές τους.

2018 | 2017
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση