Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον ιστότοπο  του ΚΕΠΑ μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΠΑ  (τηλ. 2310-365430, 365432, e-mail: info(a)e-kepa.gr).

H Ομάδα Έργου που είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη, διαχείριση και παρακολούθηση της ιστοσελίδας του ΚΕΠΑ είναι :

  • Aγνή Παγούνη (pagounia@microstars.gr)
  • Νίκος Ροβάτσος (rovatsosn@e-kepa.gr)

Το έργο της ομάδας επιβλέπει ο Γ.Δ. του ΚΕΠΑ.