Πάρτυ στο ΚΑΠΑΝΙ από το ΚΕΠΑ, το Σύλλογο Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου και Τοπικούς Φορείς της Θεσσαλονίκης