Παρουσία του ΚΕΠΑ και των microSTARS στο Forum Νεολαίας “Η Νέα Γενιά Μπροστά”