Πρόγραμμα διεξαγωγής θεματικών εργαστηρίων (workshops) των Κέντρων “microSTARS” για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2018