Πρόγραμμα διεξαγωγής θεματικών εργαστηρίων (workshops) των Κέντρων “microSTARS” για τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο 2020