Θεματικά Εργαστήρια των Κέντρων «microSTARS» για το μήνα Δεκέμβριο 2017