Πρόσκληση συμμετοχής επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «EUROSYN»