Στο αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης «καλλιεργήθηκαν» η επιχειρηματική νοοτροπία και ο οικονομικός αλφαβητισμός

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση