Συμμετοχή στελεχών του ΚΕΠΑ στην 4η συνάντηση εταίρων του έργου Design4Innovation, στη Βαλέτα της Μάλτας.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση