Συμμετοχή στην 1η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειριών του έργου Innova-FI, Βρυξέλλες