Συμμετοχή στην 3η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειριών του έργου Innova-FI, Βίλνιους