Συμμετοχή του ΚΕΠΑ στο 21ο EYE Network Meeting του προγράμματος «Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες» της Ε.Ε., 5-7 Μαρτίου 2018, στις Βρυξέλλες

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση