Για την κάλυψη των επιχειρησιακών του αναγκών το ΚΕΠΑ διεξάγει κατά καιρούς, διαγωνισμούς για την προμήθεια εξοπλισμού /υλικών, είτε για την ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους στο πλαίσιο των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ή/και συμμετέχει.

Οι σχετικές διαδικασίες περιγράφονται λεπτομερώς στον κανονισμό προμηθειών που τηρεί το ΚΕΠΑ.

ΗμερομηνίαΠεριεχόμενο Διαγωνισμού-Πρόσκλησης ενδιαφέροντος
20-07-2018Πρόσκληση για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας σχετικά με τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το ΚΕΠΑ
31-03-2016Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ειδικού (expert) για το συντονισμό της ανταλλαγής τεχνογνωσίας των εταίρων στo πλαίσιo του έργου «EISS» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
17-03-2016Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» στο πλαίσιο του έργου «microSTARS» του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ.
11-03-2016Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ» στο πλαίσιο του έργου «microSTARS» του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».
16-12-2015Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών ανακαίνισης στο πλαίσιο του έργου «microSTARS» του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».
14-12-2015Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «microSTARS» του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»
14-12-2015Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου στο πλαίσιο του έργου ''microSTARS'' του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»
24-08-2015Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στο πλαίσιο του έργου «microSTARS» του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013.
27-03-2015Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του ΚΕΠΑ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INVEST IN PEOPLE OF THE CROSS-BORDER AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «microSTARS».
12-12-2014Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του ΚΕΠΑ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INVEST IN PEOPLE OF THE CROSS-BORDER AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «microSTARS».
28-02-2013Ανακοίνωση ΚΕΠΑ για την ανάθεση έκδοσης εντύπων αξίας 3.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) στο πλαίσιο του έργου «SME Pipeline» που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».
26-02-2013Ανακοίνωση του ΚΕΠΑ για την μίσθωση μεταφορικού μέσου στο πλαίσιο του έργου SMEpipeline του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 .
1-02-2013Προμήθεια από το ΚΕΠΑ αδειών λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών.
21-12-2011Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Ψηφιακού Πολυλειτουργικού Συστήματος – Φωτοτυπικού Μηχανήματος, στο πλαίσιο του έργου «SME PIPELNINE» του προγράμματος «»INTERREG EΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».
16-06-2011Προκήρυξη για την πρόσληψη συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) με σύμβαση έργου για την κάλυψη της θέσης Project Coordinator στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου «SME Pipeline - Creating project pipeline for SME Development, financed by EU Structural Funds» στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ– ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013.
3-06-2011Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου «SME Pipeline - Creating project pipeline for SME Development, financed by EU Structural Funds» στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013.
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση