2ος Κύκλος Εκπαίδευσης Design Thinking Practitioners από το Hellenic Design Centre