Δυναμική η πρώτη “εμφάνιση” του έργου i-Game στη διεθνή έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας Beyond