Μεγάλη επιτυχία για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Design Thinking Practitioners που υλοποιήθηκε από το Hellenic Design Centre για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση