Διεξαγωγή Β2Β συναντήσεων στελεχών του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έργου «Design4Innovation»

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση