Εγχειρίδιο με τις καλύτερες ιδέες Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την προώθηση του τουρισμού.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση