Συμμετοχή στελεχών του Hellenic Design Centre στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “SeriousWork LEGO® SERIOUS PLAY®”