28/01/2020

Στα Τίρανα, η 2η συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου “SKILLS4MSEs”

Στις 23 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση εργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου “skills4MSEs”, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, στην έδρα της “FED Invest […]
07/06/2019

“Developing Skills, Unlocking your Talent” ο τίτλος της εναρκτήριας εκδήλωσης για το έργο “Building communities of knowledge for competitive MSEs”

Το έργο “Building communities of knowledge for competitive MSEs” με ακρωνύμιο “Skills4MSEs” που υλοποιεί το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – ΚΕΠΑ στο πλαίσιο του […]