10/02/2020

Διεξαγωγή peer-learning εργαστηρίου, στο πλαίσιο του έργου Design Challenge Pilot (DCP)

Διεξαγωγή peer-learning εργαστηρίου, στο πλαίσιο του έργου Design Challenge Pilot (DCP)   Στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε θεματικό εργαστήριο μεταξύ των εταίρων του […]