Διεξαγωγή ημερίδας «Σχεδιασμός επιτυχημένων προτάσεων για ΜΚΟ με τη μεθοδολογία του Design»

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση